کریم متقی کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران دارد و مترجم هفت عنوان کتاب عکاسی (زیبایی در عکاسی (انتشارات دانشگاه هنر، تهران) - ارتباط بی واسطه با پرتره ها (انتشارات مرکب سفید، تهران) - کلمات عکاسی (انتشارات حرفه نویسنده، تهران) - فرهنگ مصور عکاسی (انتشارات کتاب پرگار، تهران) - درک عکس (انتشارات کتاب پرگار، تهران) - کافکا و عکاسی (انتشارات شورآفرین، تهران) - عکاس مینیمالیسم (انتشارات کتاب پرگار، تهران) و یک سال عضو هیات مولفین و مترجمین مجله عکس و نیز چهار سال عضو هیات مولفین و مترجمین مجله دوربین عکاسی بوده است. او مدرس عکاسی دانشگاه بوده و دبیری دومین، سومین، پنجمین، ششمین و هفتمین جشنواره ملی عکس فیروزه تبریز و نیز دبیر اولین، دومین و سومین سوگوارهی ملی عکس قاب خالی خورشید تبریز بوده است. متقی عضو هیات داوران چندین جشنواره ملی و برگزیده و برنده دوره های 63 و 66 مدال طلای آساهی شیمبون ژاپن و برنده نشان هیومنیتی آوردز چین، 2009 بوده.