مهدی سروری دانش آموخته رشته های عکاسی و ارتباط تصویری است و برگزاری نشست های تخصصی عکاسی و ارتباطات را طراحی و اجرا نموده. او مدیرمسئول رسانه پایگاه عکس چیلیک و کارشناس عکاسی سیمای خانواده در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و طراح دوره های آموزش عکاسی برای کودکان و نوجوانان است. سروری شرکت در چندین دوره نمایشگاه های عکس گروهی مشارکت داشته و دبیری و داوری فستیوال های متعدد عکاسی، نمایشگاه های عکس مدیریت چندین پروژه تالیفی در حوزه مضامین عکس و عکاسی و مدیریت پروژه نمایشگاه سالانه عکاسی و محیط زیست را در رزومه دارد.