نشست خبری دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی در سبزکاران


نشست خبری

نشست خبری دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی در سبزکاران

نشست خبری دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی امروز 23مهر با حضور نسیم طواف زاده , مدیر عامل موسسه سبزکاران بالان و افشین میرزایی دبیر جشنواره , با حضور تعدادی از عکاسان مطرح در استان و خبر گزاری ها در دفتر موسسه سبزکاران بالان برگزار شد.

در این نشست خبری , از چگونگی شکل گرفتن اولین جشنواره گفته شد و از سختی هایی که در این راه وجود داشت اما افرادی اعتماد کردند و در این حلقه ماندند

سرمایه اجتماعی رابطه جدایی ناپذیری با پایداری توسعه دارد و از این منظر موسسه سبزکاران برای دستیابی به چشم انداز، روی این برنامه سرمایه گذاری نموده است . سبزکاران معتقد است با افزایش همکاری های اجتماعی اقبال عمومی برای حفظ محیط زیست گسترش می یابد.


leave a comment

All fields with * are required:

Your ایمیل address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>