مهدی منعم عکاس خود آموخته، در سال 1339 در رشت متولد شد. از سال 1361 به عنوان عکاس در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار شد. طی پنج سال در ایرنا از چندین عملیات نظامی جنگ ایران و عراق عکاسی کرد و پس از جنگ، همه موضوعات عکاسی او آثار جنگ بر مردم بوده است. کتاب عکس" معجزه امید" در ارتباط با زندگی رزمندگان مجروح در جبهه های جنگ و "قربانیان جنگ 1 در سال 1388" و "قربانیان جنگ 2 در سال 1394" عنوان کتاب هایی از اوست که نگاهی دارد به آثار جنگ بر غیرنظامیان در 5 استان هم مرز با عراق که با حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ انتشار یافته است. مهم ترین نمایشگاه های انفرادی او سال 1367 نگارخانه لاله تهران- از مصلی تا بهشت زهرا سال 1388 گالری راه ابریشم- قربانیان جنگ سال 1390 خانه هنرمندان- قربانیان جنگ سفیران صلح سال 1391 گالری محتشم ارومیه-قربانیان جنگ سفیران صلح سال 1391 گالری نی تهران- قربانیان جنگ سفیران صلح سال 1392 نگارخانه مارلیک رشت- قربانیان جنگ سفیران صلح سال 1393 گالری اشراق قم- قربانیان جنگ سفیران صلح سال 1395 گالری شش- نمایشگاه عکس با عنوان پس از جنگ و مهم ترین نمایشگاه های گروهی سال 1366 موزه هنرهای معاصر تهران سال 1368 موزه هنرهای معاصر تهران سال 1388 گالری بارنلی پاریس 165 سال عکاسی ایران سال 1393 نمایشگاه گروهی با عنوان ردپا با حمایت سفارت اسپانیا در گالری راه ابریشم تهران سال 1396 فستیوال ارل فرانسه و داوری مسابقات عکاسی متعددی را برعهده داشته است.
img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img