سلیمان پاک‌سرشت متولد ۱۳۵۱ در پیرانشهر، جامعه‌شناس، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است. او همچنین مدتی معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بوده‌، پاک‌سرشت عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری و از بنیان‌گذاران مرکز افکارسنجی دانشجویان است و مدتی نیز مدیریت پژوهش‌های کاربردی دفتر هیئت دولت را به عهده داشته‌است. او به دلیل پژوهش‌هایش درباره روش‌شناسی علوم اجتماعی، رئالیسم انتقادی، ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست‌ها و پروژه‌ها و سرمایه اجتماعی شناخته‌شده‌است او از سال 1394 و دومین دوره دو سالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی به گروه پیوسته و سبزکاران (برگزارکننده) همواره از مشاوره و همفکری وی سود جسته است. آثار
  • سرمایه اجتماعی در ایران: وضعیت، چالش‌ها و راهبردها، سلیمان پاک‌سرشت، تهران: نور علم، ۱۳۹۴
  • بررسی جایگاه مصرف اینترنت در سبک‌های رفتار فراغتی جوانان تهرانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۶