علی شاکر متولد 1362 در تهران، دانش آموخته دکترای علوم ارتباطات و مدرس دوره رسانه های الکترونیک، خبرنویسی، ارتباطات و هنر و داور جشنواره های فرهنگی و ارتباطات بوده و با پروژه ملی «آینده‌پژوهی»(در بخش فرهنگی) مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری همکاری نموده است. او سه عنوان كتاب (كليات روابط عمومي و كتاب ارتباط با رسانه‌ها با انتشارات سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران و كتاب روزنامه‌نگاري صلح -انتشارات ثانيه) تالیف نموده است. شاکر مدیر مسئول هفته‌نامه همشهری جوان، از اسفند 97 تاکنون، نویسنده و مترجم وبسایت آموزشی «مدرسه همشهری»، از سال 88 و دبيرتحريريه، نویسنده و مترجم گاهنامه «رسانه‌آرا» (مرتبط با حوزه بازاریابی و رسانه) است.
img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img