افشین میرزایی متولد 1359 عضو انجمن عکاسان ایران، عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان رشت و مدرس عکاسی و نورپردازی است. او تا کنون 5 نمایشگاه انفرادی برگزار و در بیش از 25 نمایشگاه عکس گروهی شرکت داشته و دبیر و داور جشنواره های عکس ملی و استانی بوده است. میرزائی برگزیده بیش از 100 جشنواره ملی و بین المللی است.
img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img

Where to find us

Locate Us.

Or contact us directly:

Contact Us

“Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.”

- A. P. J. Abdul Kalam

img