آخرین اخبار


آخرین اخبار

اجتماع و سرمایه ها

مروری بر جایگاه سرماه اجتماعی و اهمیت آن در بین سایر سرمایه های یک ملت گردآورنده: نسرین امینیان علوم اجتماعی مفهومی را به جامعه مدرن معرفی کرد که با نام ...

آخرین اخبار

انتشار سومین نشریه تخصصی سرمایه اجتماعی

در زمستان سال 1398 و در حالی که در آستانه برگزاری مراسم اختتامیه چهارمین دوره دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی بودیم شروع همه گیری کرونا در استان و محدودیت های ...

آخرین اخبار

برندگان چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی اعلام شدند

دبیرخانه چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی اعلام کرد که با توجه به شرایط پیش آمده در اسفندماه 1398 و عدم برگزاری اختتامیه در آن زمان و شرایط کنونی بیماری ...