آخرین اخبار


آخرین اخبار

سرمایه اجتماعی برای پایداری

تلاش برای شناخت ارزشمندی سرمایه اجتماعی و برنامه ریزی برای ارتقاء آن، سرمایه گذاری بلندمدتی است برای بهبود عملکرد سرزمینی در تمامی جنبه های پایداری توسعه

آخرین اخبار

رخت سرمایه اجتماعی با کلاف اعتماد

تسهیل کننده اهداف توسعه پایدار است. چرخ دنده ای بین محور دولت و مردم است و یا شاهد بهتر باشد واضح تر بگوییم همانند چسبی است که دولت ها را ...

آخرین اخبار

اجتماع و سرمایه ها

مروری بر جایگاه سرماه اجتماعی و اهمیت آن در بین سایر سرمایه های یک ملت گردآورنده: نسرین امینیان علوم اجتماعی مفهومی را به جامعه مدرن معرفی کرد که با نام ...