ما همه در یک خانه ساکنیم


خانه ای سرشار از آداب،فرهنگ و سنت ها،سرمایه هایی که زندگی مارا در برمی گیرند.
شاید روزمرگی،شتابزدگی،تمدن،تکنولوژی،ماشین و … مارا از این سرمایه ها و نیروی انکارناپذیرش،در متعالی کردن حضور انسانی ما در کنار یکدیگر دور نگاه داشته است.
در مسیری که باید باشیم و گاه نیستیم و فراموش می کنیم.
مسیری که سرشار از شاهراهه است.
میان ما می تواند نگاهی باشد سرشار از حس مسئولیت،همدردی،دوستی،شادی،علاقه،ایثار و …
میان من و تو،من و زمین،من و هوا،من و دریا…
نگاهی که سبز است و باید باشد.
نگاهی متفاوت یا پیچیده نیست،تنها کافی است که پررنگش کنیم و وزنی در این خانه باشیم جای وزنه ای.
با افکارمان،با دستهایمان،با گفتگوهایمان،با لبخندمان…
زندگی لیاقتش را دارد تا شاهراه شادمانه اش ،بی  نهایت وسیع باشد.
ما همه در یک خانه ساکنیم.
هنر همیشه یکی از مهمترین و بهترین ابزارهاییست که می توان از آن جهت رسیدن به اهداف گوناگون سود جست،
زندگی هم بهانه ای شد تا این جشنواره شکل بگیرد.
دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی تلاش دارد در زمانه سرعت و شتاب،از نگاه توانای هنرمندان عزیز بهره برده تا  لحظه هایی از سرمایه های اجتماعی این سرزمین به تصویر در آید،آثاری که زمان در آن توقف می کند تا با درکی عمیق تر و صبورانه تر به سرمایه های اجتماعی مان به زندگی بنگریم.
این جشنواره با هدف رشد و آگاهی بیشتر جامعه از سرمایه هایی که در اختیارشان است،شکل گرفت.
با امید به اینکه هریک از ما چراغی روشن باشیم در شاهراه زندگی برای همه.