سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی


بنی آدم اعضاء یکدیگرند                             که در آفرینش به یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار                         دگر عضوها را نماند قرار

“سرمایه اجتماعی” مجموعه ای از نهادهای زیربنایی اجتماع نیست بلکه حلقه اتصال افراد در قالب نهادها، شبکه ها، تشکل های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسی جامعه در دنیای نوین است.“سرمایه اجتماعی” به پـیوندها و ارتباطات میان افراد جامعه بعنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف جامعه می شود.

“سرمایه اجتماعی” در اقتصاد هر کشـور با اعتـمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسـیدن به اهـداف اقتـصادی جامعه نمایان می شود. “سرمایه اجتماعی” در عرصه سیاسی، با مشارکت مردم و حمایت از دولت در صحنه های گوناگون سیاسی تعریف می شود که از مصادیق بارز موفقیت در توسعه سیاسی هر کشور است
هرچه “سرمایه اجتماعی” در بخش های فرهنگی جامعه تقویت شود، توسعه فرهنگی نیز سرعت بیش تری می گیرد و از این رهـگذر، رفتار افراد جامعه و نحوه تعاملات آن ها قابل پیش بینی تر می شود.

آیین نامه شرکت در جشنواره:

 • شرکت در جشنواره برای علاقه مندان آزاد است.
 • جشنواره در دو بخش اصلی (با موضوع سرمایه اجتماعی) و بخش ویژه (با موضوع سرمایه اجتماعی و حفظ محیط زیست) برگزار می شود.
 • اولویت انتخاب گروه کارشناسی و تطبیق مصادیق تصویری مفهوم سرمایه اجتماعی با اتکا به تجارب ادوار پیشین، به موقعیت ها و مضامین کم تر دیده شده، تمرکز دارد.
 • هر عکاس می تواند حداکثر 10 تک عکس در بخش اصلی و 10 تک عکس در بخش ویژه، مجموعا 20 عکس ارسال نماید.
 • عکس ها می تواند رنگی یا تک رنگ، دیجیتال یا آنالوگ باشد.
 • ارسال کننده، فایل ها را می بایست در اندازه ضلع بزرگ 1200پیکسل/1 مگ/اگزیف دار (اطلاعات فنی ثبت) با فرمت JPG ارسال نماید.
 • آثار می باید در سایت جشنواره بارگذاری شود.
 • عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد.
 • هرگونه دخل و تصرف که سندیت عکس را مخدوش کند مجاز نمی باشد. (اصلاح نور و رنگ مجاز است.)
 • تکمیل فرم شرکت در مسابقه، الزامی و به منزله پذیرش مقررات جشنواره است.
 • ارسال اثر توسط عکاس به منزله قـبول مالکـیت و اصالت آن تلقی می شود و هیچ گونه مسئولیتی برعهده برگزار کننده نخواهد بود.
 • فایل عکس ها را با نام و نام خانوادگی عکاس  و  تایپ انگلیسی نامگذاری کنید:

مانند: Amin Nazari A4 بخش اصلی و Amin Nazari B4 بخش ویژه

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن دوره-3-1-1-1024x671.jpg می‌باشد
 • آثار پذیرفته شده بصورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد و برگزارکننده حق استفاده از آثار را برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی با ذکر نام عکاس و رعایت حقوق معنوی صاحب اثر برای خود محفوظ می دارد.
 • به تمامی شرکت کنندگان در صورت امکان کتاب جشنواره اهدا خواهد شد.
 • تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده خواهد بود.

دبیر جشنواره:
آقای افشین میرزائی          09111345741

داوران:
آقایان کریم ملک مدنی، مهدی منعم، الوند رضازاده

گاهشمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار 20 آبان 1396                      
داوری: آذر ماه 1396
اختتامیه جشنواره و شروع نمایشگاه:   24 آذر 1396 

جوایز:
به سه عکاس برتر بخش اصلی و 1 عکاس برتر بخش ویژه هر کدام 1 سکه بهار آزادی، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اعطاء خواهد شد.

نشانی دبیرخانه:
گیلان، رشت، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید طهماسبی، پلاک 4   تلفکس 33667633 013

وب سایت :    www.sabzkaran.com