درباره ما


درباره ما

هرچند زکارخود خبردارنیم
بیهوده تماشاگه این راز نیم
برحاشیه کتاب چون نقطه شک
بیکار نیم اگرچه در کار نیم
در زندگی نظمی را شاهدیم که از یک دانه گندم تا گردش سیارات را در برمی گیرد، در اجتماع بشری از همبستگی ها و روابط درون جامعه در دایره محدود زندگی انسانی لحظه هایی را شاهدیم که انرژی آدمی پایه و اساس سرمایه ای را می سازد که می تواند مایه دگرگونی های عمیق در زندگی انسان ها و محیط زیست شود.
این سرمایه که هر چه از آن استفاده کنی، افزون می شود، ضعفش و تغییرات شگرفی که از کمبود آن در روستاها و شهرها شاهد بودیم، سبزکاران را برآن داشت تا بدین موضوع عمیق تر بیندیشد؛ ما معتقدیم که درباره سرمایه اجتماعی اگر رخنمون های آن را نشان دهی و به قولی مچ افراد را هنگام کار خوب بگیری نتیجه بهتری خواهد داشت پس از دوستان عکاسمان کمک گرفتیم و خواستیم نشانه های سرمایه اجتماعی را به تصویر بکشند.
ثبت عکس سرمایه اجتماعی هنگام رخ دادی که ورای بایدها و نباید ها و حکمت و پند است، صورت می گیرد، لحظه ای عمیق از تعاملات انسانی.
سبزکاران همچنان معتقد است که این مسیری است که ما با مشارکت، همکاری، همدلی و همراهی می سازیم و هر دوره تغییراتی را می بینیم که نشانه های مثبت روشن تر شدن مسیر است.
اگر چه راهی طولانی مانده و بسیاری از تحولات اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی عصر و زمانه ای که در آن زندگی می کنیم سرمایه اجتماعی مان را فرسوده ساخته است همچنان امیدواریم و از همه شما برای این راه بزرگ دعوت به همکاری می کنیم.
برای اطلاعات بیش تر درباره سبزکاران و دیگر پروژه های ما به سایت سبزکاران مراجعه کنید
www.sabzkaran.com


leave a comment

All fields with * are required:

Your ایمیل address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>